Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Hubert, W. Wagner A., 2023. Does “Social” Mean “Public”? The Cognitive, Collaboration, and Communication Functions of Using Facebook in Local Protest against Shale Gas Extraction: The Case of Żurawlów, Nature+Culture, Vol.18(1) 
 • Wagner A., Matuszek K., 2022. Time for Transition. Temporal structure in energy governance in contemporary Poland, Futures Volume 140, June 2022, 102959, https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102959.
 • Rabiej-Sienicka K., Rudek, T., Wagner A., 2022. Let it Flow, Our Energy or Bright Future: Sociotechnical Imaginaries of Energy Transition in Poland, Energy Research and Social Science 89(2022), https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102568.
 • Krupnik S., Wagner A. Koretskaya O, Rudek T., Wade R., Mišik M. Akerboom S.,Foulds C., Smith Stegen K., Adem C., Batel S., Rabitz F. Certoma C.,Chodkowska-Miszczuk J. Denac J., Dokupilov D., Dotterud Leiren M,Frolova M., Ignatieva,Gabaldn-Estevan D.,Horta A., Karn, Lilliestam J., Loorbach D., Mühlemeier S., Nemoz S., Nilsson M., . Osička J, Papamikrouli,L, PellizioniL., Sareen S., Sarrica M, Seyfang G., Sovacool B., Telesiene A., Zapletalova V., von Wirth, T.,2022. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe, Energy Research and Social Sciences, 89, 102536. http://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536
 • Świątkiewicz-Mośny M., Wagner, A., Polak P., The anti-vaccination Robinsons – Isolated actors of the mainstream vaccination discourse in Poland, 2022. Current Sociology, https://doi.org/10.1177/0011392122107804.
 • Wagner A., Polak P., Światkiewicz-Mośny M., 2021. From community of practice to epistemic community–law, discipline and security in the battle for the legalisation of medical cannabis in Poland, Social Theory and Health, https://doi.org/10.1111/1467-9566.13217
 • Wittmayer J.M, de Geus T., Pel B, Avelino F., Hielscher S, Hoppe T, Mühlemeier S., Stasik A, Oxenaar S., Rogge K.S, Visser V., Marín-González E., Ooms M., Buitelaar S, Foulds Ch, Petrick K. Klarwein S, Krupnik S, de Vries G, Wagner A, Härtwig A., 2020, Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems, Energy Research&Social Science,70,2020,  https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101689
 • Polak P., Wagner A., Świątkiewicz- Mośny M., 2020. Our good is the public good–reframing the communication of professional groups. Anatomy of the resident doctors’ protests in Poland, Social Movements Studies, https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1865906
 • Wagner A. Gałuszka D, 2020. Let's play the future: Sociotechnical imaginaries, and energy transitions in serious digital games, Energy Research and Social Sciences , 70. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101674
 • Polak P, Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A., 2019. Much Ado about Nothing? The Responsiveness of the Healthcare System in Poland through Patients’ Eyes , Health Policy 2019 Dec;123(12):1259-1266 https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.09.011
 • Wagner A., P. Polak, M.Świątkiewicz- Mośny, 2019. Who defines–who decides? Theorising the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field: a discursive approach, Social Theory and Health 17, 192-212
 • Ruzzenenti F., Wagner A., 2018. Efficiency and the rebound effect in the hegemonic discourse on energy Nature+Culture 13 (3), 356-377 
 • F. Ruzzenenti, R Galvin, SR Sorrell, D Font Vivanco, A Wagner, 2019. The Rebound Effect and the Jevon's Paradox: Beyond the Conventional Wisdom, Frontiers in Energy Research 7, 90
 • P. Polak, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner,2021. Much Ado about nothing? The responsiveness of the healthcare system in Poland through patients’ eyes, Health Policy 123 (12), 1259-1266
 • F. Ruzzenenti, A. Wagner, 2018. Efficiency and the rebound effect in the hegemonic discourse on energy, Nature and Culture 13 (3), 356-377
 • A. Lis, A. Wagner, F. Ruzzenenti, H.J. Walnum, 2018. Envisaging the unintended socio-technical consequences of a transition from fossil fuel-based to electric mobility, Cambridge: SHAPE ENERGY.
 • Wagner A., T. Grobelski, M. Harembski, 2016. Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe, Energy Research & Social Science. 
 • A. Wagner,2015. Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej, Zeszyty Prasoznawcze, Numer 2 (222).
 • A. Wagner, 2015. Bezpieczny–niebezpieczny. Pytanie, czy opłacalny. Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie łupkowym, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1141
 • I. Albrycht, W. Bigaj, V. Dvořáková, J. Francu, R. Garpiel, J. Osička, A. Mathews, A. Sikora, M. Sikorski, K. C. Smith, M. Tarnawski, A. Wagner, 2016. Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach: analiza i rekomendacje.
 • A. Wagner, 2015. Shale gas: Energy innovation in a (non-)knowledge society: A press discourse analysis, "Science and Public Policy", Oxford Journals, http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/07/scipol.scu050.full.pdf+html
 • M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, 2012. How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390,  https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.07.034
 • A. Wagner, M. Świątkiewicz-Mośny Lower, 2012. Co2 emmission? In: Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove.
 • A. Wagner, 2012.Media jako płaszczyzna deliberacji. Ogłoszenie krótkiej listy potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Analiza prasy-Case study. Zeszyty Naukowe WSZIB.
 • A. Wagner, 2012. Social participation and deliberation in the context of integration in Democracy, in: I.Bondarevskaya, M.Tkalych "Integration Potential Of Modern Psychology And Directions Of Its Development", conference proceedings.
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner , 2010. Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2010. Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review" 21/2010. 
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner , 2009. Świąteczny koszyk - wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[in:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII 
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2009. Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen, Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze, Zeszyty WSZIB, Kraków 
 • A. Wagner, 2008. CEO Magazyn Top Menedżerów, Synergia na rzecz marki, listopad 2008
 • A. Wagner,2006.  Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym. Studia Socjologiczne. 

 • Ruzzenenti F., R Galvin, SR Sorrell, Wagner A., D Font Vivanco, 2019. Rebound Effect and the Jevon's Paradox: Beyond the Conventional Wisdom, Frontiers in Energy Research 7, 90.

 • Wagner, A, Rudek, T. (2022), Energia wyobrażeń, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 377–414. https://za512.uj.edu.pl/
 • A.Wagner, 2018. The role of Media Influence in Shaping Public Energy Dialogues, in: D.Davidson, M.Gross, Energy and Society, Oxford Handbook, Oxford University Press.
 • A. Wagner, 2011. Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce 1999 – 2007 [in:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2011. Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [in:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ . 
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2010Fabryka newsów - Luhmanowska koncepcja mediów a PR [in:] J. Olędzki (red.) Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • A. Wagner, 2010. Opowieści Kasandry - media wobec kryzysów współczesnego społeczeństwa, [in:] red. A. Ogonowska Nowe media,
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2010. Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów: Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [in:] Język IV RP, UMCS. 
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2010. Niecodzienna codzienność - kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej w expose premierów [in:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (ed.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków
 • A. Wagner, 2009. Wolne media i co dalej? [in:] L.Haber, A.Siwik (ed.) Od robotnika do internauty. AGH
 • A. Wagner,2009. Do we need to have confidence in press any more? [in:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A.Wagner (ed.) Culture in transition- transition in culture, Kraków.
 • M. Świątkiewicz-Mośny A. Wagner, 2009. Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgoda koncepcja wychowania (doktorantów) [in:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom - szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009. 
 • A. Wagner, 2009. Media o sobie w sytuacjach niepewności i kryzysu - analiza samoopisu medialnego w Polsce po 1989 roku [in:] K.Wolny-Zmorzyński  W.Furman,B.Nierenberg Demokratyczne przemiany polskich mediów w l. 1989-2009, , T.1, Wydawnictwo A. Marszałek 
 • M. Juza A. Wagner2006. Podstawowe elementy komunikacji w zapisach rozmów internetowych prowadzonych za pośrednictwem IRC [in:] J. Mazur (ed.) Teksty kultury-oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin

 • Wagner A., 2010, Zaufać mediom, [Trust in mass media] Nomos.
 • Wagner A., 2017, (ed.), Visible and Invisible - Nuclear Energy, Shale Gas and Wind Power in the Polish Media Discourse, Jagiellonian University Press, 2017.
 • Wagner A. (ed.) 2016, Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A. Wagner (ed.) 2009, (Culture in transition- transition in culture, Kraków 
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (ed.) 2010,  COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos 

 • von Wirth, T., Wagner, A., Rudek, T., Krupnik S., Koretskaya, O., Wade, R., Loorbach, D., and Subotički, I. 2021, Renewable Energy: A Social Sciences and Humanities annotated bibliography. Cambridge: Energy-SHIFTS.
 • Wagner, A., Świątkiewicz-Mośny, M., Rudek, T., Garrido, I., Jimenez, I., de Juan, M., Koljonen, T., Lehne, J.and Moro, E. 2020, Social Sciences and Humanities for energy – let’s do it together. Masterclasses and Citizen Debates Report. Cambridge: Energy-SHIFTS.
 • von Wirth, T., Loorbach, D., Wagner, A. et al., 2020. 100 Social Sciences and Humanities priority research questions for renewable energy in Horizon Europe, Cambridge: SHIFTS
 • Amon A., Wagner A.,2019, Carbon Intensive EU regions, Cambridge: energy-SHIFTS